top of page

Gruppeforløb - Ramt af en Narcissist 

IMG_2030.jpg

RAMT AF EN NARCISSIST

Formål med gruppen

Formålet med gruppen er at skabe et trygt rum, hvor det er muligt at dele egne oplevelser samt spejle sig i andres erfaringer og strategier i forhold til at være i (eller have været i) relation til en person med narcissistiske personlighedstræk. Derudover er målet at arbejde med eventuelle vækstmuligheder for dig som person, så din relation til en person med narcissime i sidste ende vil føre til, at du bliver en stærkere og mere hel person.

Målet er ikke at hænge fast i fordømmelse eller offerrolle men derimod at kunne vokse som menneske med en klar samlet historie og en åbenhed til at kunne leve og tage livet ind.

 

De overordnede rammer

Gruppen kommer til at mødes én aften hver uge over 5 uger. Den første mødegang er den 17. maj 2022 og sidste mødegang 14.juni 2022. Hver mødegang er planlagt til 2,5 time inklusiv en pause på 10 minutter og størrelsen på gruppen bliver på maks 10 deltagere. Starttidspunktet er kl. 16.00 og sluttidspunktet er således kl. 18.30.

 

Facilitatorer af gruppen

Vi vil være to psykoterapeuter, der faciliterer gruppen. Vi har valgt at være to facilitatorer for at skabe et trygt rum, som giver mulighed for at være opmærksomme på, hvad der foregår i gruppen og den enkelte samt at kunne sikre solid støtte i forbindelse med eventuelle svære følelser, der måtte opstå. De to facilitatorer vil være Erik Tams (klik her for at læse mere) og Sidse Jønsson.
 

Struktur for gruppegangene

Strukturen for hver gruppegang vil gå igen hver gang og indeholder et oplæg fra os om et relevant tema/problemstilling samt deling og samtale i gruppen.

Hver gruppegang vil indeholde to dele, som er adskilt af en pause på ca. 10 minutter. Konkret vil det se ud som følger:


Første halvdel - ca. 60-70 minutter

  • Kort kom til stede øvelse

  • Kort runde - hvor er hver enkelt lige nu?

  • Dagens oplæg (ca. 10 - 15 minutter)

  • Deling i gruppen: Hvordan genkender I dagens tema?


Pause 10 minutter

Anden halvdel - ca. 60 - 70 minutter

  • Deling i gruppen med udgangspunkt i dagens tema eller et selvvalgt tema med fælles interesse

  • Afslutning 10 minutter

 

Indhold - temaer for oplæg

Hvert "dagens oplæg" vil fylde mellem 10 - 15 minutter. Målet er at det skal være tilpas langt til, at du får noget reelt med fra oplægget og samtidigt ikke tage for meget tid fra de vigtige samtaler på tværs i gruppen.

De fem temaer er:

1. Forståelse af den narcissistiske vs. den medafhængige personlighed - Hvad er narcissisme og medafhængighed? Hvordan genkender jeg en person med narcissistiske træk, og hvorfor passer personer med narcissistiske træk og personer med medafhænge træk så "godt" sammen?

2. Manipulation og strategier for kontrol - Hvordan ser de forskellige manipulative strategier ud? Hvordan genkender jeg dem, og hvordan håndterer jeg dem, når jeg opdager, at de bliver anvendt? Bruger personer med medafhængige personlighedstræk også manipulation - og hvordan ser den i givet fald ud?

3. Den narcissistiske dynamik i relation - Hvordan ser den narcissistiske (og eventuelt medafhængige) dynamik og cyklus typisk ud, og hvorfor er det så svært at forlade en person med narcissisme?

4. At være i relation med en narcissist - Hvordan bliver/er du blevet påvirket af din relation til en person med narcissistiske træk? Hvordan ser du dit vækstpotentiale, og hvilken gevinst vil du kunne opleve, hvis du arbejder med det?

5. På vej ud-/på vej ind i en relation Håndtering af den narcissistiske relation under og efter et brud. Hvad kan du forvente, og hvordan håndterer du det bedst, hvis I f.eks. har børn sammen. Hvad skal du være opmærksom på i nye relationer for at tiltrække sunde mennesker og undgå at havne i den samme type dynamik igen.

 

Pris og lokation

Prisen for forløbet på 5 gange er på 2950 kroner, og der vil blive serveret kaffe, the og snacks til hver gang.

Lokationen er Gasværkvej 10 B, St. Tv., 1656 København V.

 

Næste skridt

Hvis du er nysgerrig på ovenstående og har behov for at høre mere eller få en bedre fornemmelse af, hvem vi er, så er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os, så vi kan tage en helt uforpligtende samtale. Kontaktoplysninger på os er henholdsvis: Erik - mobil: 61616473/mail: erik@free2live.dk og Sidse - mobil: 26680102/mail: sidsejonsson@gmail.com.

Du er også velkommen til først at booke en individuel session hos en af os og derigennem få en oplevelse af, hvordan vi arbejder.

Du booker en plads i gruppen ved at klikke på linket, som du finder herunder. Der er et depositum på 500 kroner, som sikrer din plads efter indbetaling.

bottom of page