top of page

PSYKOTERAPI

IMG_0545.jpg

SAMTALE

TERAPI

At påbegynde en terapeutisk proces, skal være motiveret af nysgerrighed og et dybtfølt ønske om forandring. Samtaleterapien hos mig, er først og fremmest båret af realtionen. Det betyder at rummet imellem os skal være trygt, tillidsfuld og autentisk. Det er ikke nødvendigvis let at vise sine sårbare eller skamfulde sider, så det kan være en fordel at give processen lidt tid og tillid. I terapien er det mig der holder rummet, peger på udviklingsveje, og fører dig tilbage for at rydde op i det gamle, dvs tager hånd om processen - men det er dig der gør arbejdet. 

Psykoterapi hjælper med:

- stress, depressioner og modløshed

- angst, traumer og PTSD 

- at slippe gamle automatiserede reaktionsmønstre

- flytter på dine begrænsende overbevisninger og selvbilleder

- gør det lettere at bevare sig selv sundt i relation til andre

- at afhjælpe skam, selvkritik og lavt selvværd

- kan give bevidsthed og klarhed i eksistentielle livskriser, så som 'retningen' i livet

- bevidstgøre spiritualitet og tro og dine værdisystemer

- kan give støtte og guidning når livets kriser rammer

- kan være en støtte under sygdom, ved tab, skilsmisser eller fyring.

bottom of page